Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

 • Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO) VII      (01.10.-20.12.2019)
 • ON ALANUD EELREGISTREERUMINE ÜLIPOPULAARSELE KURSUSELE! Koolituskava ülesehitusel on lähtutud Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud soovituslikest kompetentsidest, mis on eelduseks andmekaitsespetsialisti rolli tulemuslikul täitmisel. Koolituse läbinul saab olema vabatahtlik võimalus end Andmekaitse Inspektsioonis atesteerida. Vaata lähemalt

 • PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer (10.-13.06.2019)
 • OMANDA RAHVUSVAHELINE PECB SERTIFIKAAT! Koolituse sihtgrupp:
  • asutuste ja ettevõtete infoturbe juhid, IT juhid, keskastme juhid
  • Konsultandid, kellel vaja läbi viia infoturbe juhtimissüsteemi implementeerimist
  • IT üksuse töötajad, infoturbe projektijuhid, vastavuskontrolli töötajad
  • IT teenusepakkujad, turbe eest vastutavad töötajad, kvaliteedikontrollid     Vaata lähemalt

 • IT-riskide juhtimise koolitus (04.06.2019)

UUS KURSUS! Koolituse läbinu on võimeline kindlustama mitteaktsepteeritavate riskide maandamise info- ja sidesüsteemides, arvestades turvalisuse nõuetega süsteemide disainimisel ning kogu nende elutsükli vältel. Vaata lähemalt

 • Jahutussüsteemid (30.-31.05.2019)
 • UUS KURSUS! Koolitusele on oodatud hoonete tehnosüsteemide ehitajad. Koolituse läbinu omab ülevaadet jahutussüsteemidest, teab nõudeid jahutusele, teab, kuidas jahutus mõjutab hoone energiatõhusust. Vaata lähemalt

 • Andmeauditi läbiviimine (29.05.2019)
 • UUS KURSUS! Koolituse eesmärk on õpetada andmeauditi läbiviimise põhimõtteid ja kontrollküsimustiku koostamist vastavusauditi läbiviimiseks. Vaata lähemalt

 • Andmekvaliteedi tagamise ABC (22.05.2019)
 • UUS KURSUS! Eesmärk on õpetada rakendama andmekogu kvaliteedinõudeid asutamisest alates. Koolituse sihtgrupp on ettevõtete/organisatsioonide siseaudiitorid, IT-juhid, DPO, ärianalüütikud,
  andmehaldurid (data steward), ettevõtete/organisatsioonide juristid Vaata lähemalt